Hiljadama godina unazad, Sofija je bila urbano naselje Rimljana, Tračana, Vizantinaca i Osmanlija. Danas, drevna...