BOSNA I HERCEGOVINA

  • Glavni grad: Sarajevo
  • Najve?i grad: Sarajevo
  • Slu?beni jezik: /
  • Valuta: konvertibilna marka
  • Povr?ina: 51.209,2km²
  • Najpoznatije li?nosti: Me?a Selimovi?, Branko ?uri?, Mustafa Nadarevi?, Vladimir Prelog, Musa ?azim ?ati?, Mirza Deliba?i?, Edin D?eko, Safet Su?i?, Mirza Teletovi?, Jusuf Nurki?, Miralem Pjani?, Hasan Salihamid?i?, Halid Be?li?, Dino Merlin.

BLOG POST

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!