Hiljadama godina unazad, Sofija je bila urbano naselje Rimljana, Tra?ana, Vizantinaca i Osmanlija. Danas, drevna...