CRNA GORA

  • Glavni grad: Podgorica
  • Najve?i grad: Podgorica
  • Slu?beni jezik: crnogorski
  • Valuta: evro
  • Povr?ina: 13.812km²
  • Najpoznatije li?nosti: Petar II Petrovi? Njego?, kralj Nikola Petrovi?, Ivan Crnojevi?, Janko Vukoti?, Nikola Vu?evi?, Dejan Savi?evi?.

VIDEO

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!