KO SU BOJANA, NIKOLA & NJIHOV TRAVEL BLOG

Ko smo nas dvoje i na? travel blog?

Ve?iti avanturisti sa pozitivnom energijom i ista?iva?kim duhom koji u?ivaju u otkrivanju skrivenih pejza?a i lokacija u Srbiji i svetu. Na? travel blog Putovati zna?i ?iveti je pri?a o spontanim putovanjima i avanturama koja su nam promenila ?ivot.

O ?emu mo?ete ?itati na na?em blogu?

ISTORIJA

Nezamenljiva spona na?ih avantura je istorija svih destinacija koje smo do sada posetili. Na? travel blog je mesto na kome se mo?ete upoznati sa putopisima nacionalne istorije i istorije drugih dr?ava. O?ekuju vas uzbudljive i edukativne pri?e.

LEGENDE

Na?a putovanja su oduvek bila ispunjena radoznalim duhom o misti?nim legendama. Mitovi, legende i neverovatne pri?e su nezaobilazni segmenti na?ih putovanja. Otkrivamo vam pri?e i legende koje ?ete dugo pamtiti i po?eleti da ih i sami ispri?ate.

HRANA

Isprobavanje raznovrsne tradicionalne hrane je najlep?e iskustvo koje do?ivimo na svakom putovanju. Neobi?na kombinacija ukusa i mirisa lokalnih specijaliteta inspiri?e nas da i sami krenemo na gastro putovanje u na?oj kuhinji.

KORISNE INFORMACIJE

Delimo sa vama sve korisne informacije o destinacijama koje smo posetili. Otkrivamo vam kako da samostalno organizujete individualna putovanja. Upoznajemo vas sa smernicama kako sti?i i ?ta videti na pojedinim destinacijama u Srbiji i svetu.

?Verujemo da su putovanja mnogo vi?e od obi?nog razgledanja znamenitosti. Verujemo da putovanja mogu promeniti ?ivot iz korena i nau?iti nas vi?e od bilo koje knjige.?

Upoznajte va?e blogere

Nikola

Nikola

Nikola je strastveni obo?avatelj fotografija i putovanja u misti?nim i prelepim krajevima. Od malih nogu upustio se u avanturu igranja folklora sa kojim je proputovao veliki deo Evrope i Srbije. Za Nikolu su putovanja korak ka upoznavanju sebe, ali i prilika da upozna sve lepote neverovatnog sveta.

Bojana

Bojana

Bojana je po struci master istori?ar, ali je u du?i velika sanjalica i nepopravljivi romantik. Najlep?e se ose?a sa knjigom u ruci, u ?etnji u prirodi i u dru?enju u malenom krugu najbli?ih ljudi. Za Bojanu je kreativno pisanje na?in da svet sagleda u novim i lep?im bojama i tonovima.

Kako je krenuo na? travel blog i na?a pri?a?

08/03/2013

Na ovaj dan krenula je na?a pri?a

Nekada nas dvoje bili smo samo prolaznici sa razli?itim snovima, a danas smo jedno sa istim snovima i ?eljama. Na?a pri?a otpo?ela je na ovaj dan koji sa ljubavlju i rado??u proslavljamo ve? godinama.

01/05/2013

Na?e prvo putovanje

Mo?da nije egzoti?no, ali definitivno je jedno od najlep?ih putovanja do sada. Bio je to izlet do Lisina na samo nekoliko km od na?eg grada. Iako nije bilo ni?ta spektakularno, ostalo nam je u jako lepom se?anju.

16/07/2015

Na?e prvo letovanje

Na?e prvo letovanje je bilo u Sun?evom Bregu u Bugarskoj. Mo?da je do sada bilo boljih letovanja, mo?da ?e narednih godina biti boljih, ali u najlep?im uspomenama osta?e nam upravo ovo.

25/07/2017

Ideja da pokrenemo Travel Blog

Ideja da pokrenemo travel blog nai?la je spontano prilikom potra?nje destinacije za letovanje. Nai?li smo na jedan inostrani par na youtube i shvatili smo da ve?inu stvari i mi isto radimo na putovanjima.

05/02/2018

Objavljen je na? prvi post o Pargi

Tog 5. februara 2018 godine, na? travel blog krenuo je sa radom objavom prvog posta sa letovanja iz Parge. Sa ovom objavom zapo?eli smo na?u pri?u o putovanjima sa kojom ne nameravamo da prestanemo.

dr?ava

destinacija

godina zajedni?kog putovanja

PRO?ITAJ NA?E AVANTURE

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u Newsletter listu!

Prijavi se na na?u newsletter listu i budi prvi obave?ten o na?im avanturama i pri?ama!

Uspe?no si se prijavio na na?u newsletter listu!